Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

ADMINISTRATIV ORGANISERING

Marker kommune innførte en flat administrativ organisering fra 2007. Tidligere 3-nivå modell ble da erstattet av en flatere struktur med gjennomgående 2 nivå. Det er etablert 11 virksomheter som rapporterer direkte til rådmannen. Disse virksomhetene ledes av hver sin virksomhetsleder som har tilnærmet rådmannens fullmakter med budsjett- og personalansvar. Rådmannens team består av:

Rådmann Tove Kolstad Skadsheim er den øverste leder.
Kommunalsjef Vidar Østenby har overordnet planlegging, Strategi, nærings- og utviklingsarbeid. Daglig lederstøtte for virksomheter. Anne-Kari Grimsrud er kommunens økonomisjef.                                                                                                                                                                              

Stab og støttefunksjoner består av:

 • Økonomikontoret som inkluderer regnskap, skatt, fakturering, lønn og innfordring.
 • Servicetorg: Felles kommunale funksjoner som informasjon, post, arkiv, politisk sekretariat, sentralbord , felles tjenester og saksbehandling.
 • Personal
 • Innkjøp
 • Formidling av eiendom, Beredskap, IKT
 • Skole- barnehagefaglig rådgivertjeneste

Virksomhetene:

 • Marker skole
 • Grimsby barnehage.
 • Bibliotek, kultur og fritid.
 • Teknisk, plan og miljø (Vann, avløp, arealplanlegging, byggesak, oppmåling, landbruk og miljø).
 • Familie og helse ( barnevern og psykiatri, helsestasjon, fysioterapi).
 • Omsorg (Marker bo og service senter) Hjemmetjeneste og institusjon. Utviklingshemmede (bolig og dagsenter for utviklingshemmede.
 • Nav - Trygd, arbeid og sosial bistand.
Laster...