Utskriftsvennlig versjon

Elektronisk arkivplan for Marker kommune

maorjesentrum med skrift

FORMÅL

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Marker kommune

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Marker kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Rådmannen har arkivansvaret

Konsulent og ansatt ved Servicetorget er arkivansvarlig og har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste. I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Marker kommune,

Tove Kolstad Skadsheim

Rådmann

Laster...