Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

IKA Østfold

IKA Østfold har jobbet med å få til en felles depotordning for kommunene i Østfold for eldre og avlsuttede arkiver. Bakgrunnen for prosjektet er at kommuner og fylkeskommuner har frist frem til 01.01.2012 om å oppfylle kravene til arkivdepot, jfr. Arkivforskriften § 5-1.

Marker kommune har vedtatt i kommunestyret den 15.12.2009 å delta i ordningen. Nytt depot ble ferdig høsten 2014 og offisiell åpning ble holdt den 27/11-14. Marker er en av de første kommuner som har fått levert arkivmateriale fra kommunens fjernarkiv til IKA Østfold. Dette innebærer at kommunen overlater oppbevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av eldre og avsluttet arkiv til IKA Østfold.

Avlevert materiale til IKA Østfold

Her finne du oversikt over hva som er avlevert til Ika Østfold. For å få innsyn i disse materialene må du kontakte:

IKA Østfold
Rådhusveien 27, 1739 Borgenhaugen
Telefon: 416 42 087

Laster...