Utskriftsvennlig versjon

Arkiv

ARKIVSERIER – Aktivt arkiv

 

Organisasjon

Arkivskaper

Arkivserier

Ordning

Rådmannens   stab

Rådmannskontor

Lønn/Personalkontor

Skattekontor

Startlån

 

Innkjøp   for Aremark, Rømskog og Marker

Post/arkiv   i Servicetorg

IKT

Bolig

Pedagogisk   rådgivning

Saksarkiv

Personalmapper

Permer

Mapper   på søkere

 

Innkjøp,   Emne

 

Sentralt   saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

K-koder

Etternavn,   alfabetisk

Alfabetisk

Kronologisk   (etter utbet.dato)

Kronologisk,   K-koder

K-koder

K-koder

k-koder

K-koder

K-koder

 

 

 

 

Plan   & Miljø

Friområder,   jakt/viltstell

Spredt   avløp, oppmåling, kart og byggesøknader

Jordbruk

Skogbruk

 

Plan

Saksarkiv

Eiendomsarkiv

 

Jordbruksarkiv

Skogbruksarkiv

Vegarkiv

Planarkiv

K-koder

G.nr/B.nr

 

G.nr/B.nr

Vegnavn

 

Navn

Forvaltning,   drift og vedlikehold

Brann   og feietjeneste

Renhold

Renovasjon

Bygg/anlegg/vedlikehold/   veier

Vann   og avløp

Saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

 

Saksarkiv

Eiendomsarkiv

K-koder

K-koder

K-koder

 

K-koder

G.nr/B.nr

 

 

 

 

Kultur   og fritid

Kulturskole

Fritidsklubb,   kino, bad, sommerklubb, UKH, Kulturvern og museer, Idrett og friluftsliv

Frivillighetssentral

Musikk,   teater og kunst og lokalhistorie

Elevlister

Saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

 

Saksarkiv

Kronologisk

K-koder

K-koder

K-koder

K-koder

K-koder

 

K-koder

 

 

 

 

Marker   skole

Grunnskole/SFO

 

Elevmapper   pr.trinn

 

Etternavn,   alfabetisk

 

 

 

 

Familie   og helse

Familie   og helse

Sosialkontor/NAV

Barnevern

Psykiatri

Helsestasjon

Kommunelege

Saksarkiv

Klientmapper

Klientmapper

Klientmapper

Helsekort/mapper

K-koder

Etternavn,   alfabetisk

Etternavn,   alfabetisk

Etternavn,   alfabetisk

Etternavn,   alfabetisk

 

Utviklingshemmede

Tunet   Aktivitetssenter

Lilleveien   bofellesskap

 

 

Omsorg  

Marker   bo- og service-

Senter,   hjemmetjenesten og institusjon

 

Pasientjournaler

 

Etternavn,   alfabetisk

 

 

 

 

NAV

 

 

 

Marker   bibliotek

 

Saksarkiv

K-koder

Grimsby   barnehage

 

 

Fødselsdato

 

 

 

 

Alle   generelle saker for fagarkivene føres i ESAK og arkiveres i sentralarkivet

 

 

Laster...