Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan for Marker kommune

 Fakta om Marker kommune

 

Soot båten

 

Marker kommune ligger øst i Østfold og grenser i hele sin lengde mot Sverige. E-18 går gjennom kommunen.

Kommunen grenser forøvrig til kommunene Aremark, Rakkestad, Indre Østfold (Eidsberg) og Aurskog-Høland (Rømskog).

Marker kommune har ca 3600 innbyggere og hører til Viken fylke. Kommuneblomsten er rødkløver.

Marker kommune har totalt areal på 413 km2 hvorav 310 km2 utgjør skogbruk, 40 km2 på jordbruk, 45 km2 på vannareal og 18 kvm2 på annet (blant annet byggeområder)

Marker er en typisk jord- og skogbrukskommune med kommunesenteret Ørje, ca 1.500 innbyggere som ligger midt i kommunen. Med en markant veksling mellom slake åser, koller, kulturmark, skog og vann, skiller landskapet i Marker seg fra resten av regionen. Kommunesenteret Ørje betegnes også som Slusebyen.

Marker kommunen er en relativ betydelig hyttekommune. De fleste hyttene ligger langs Haldenvassdraget og ved Stora Lee.

De fleste arbeidsplassene i kommunen er i eller ved sentrum. Det er rike muligheter for friluftsliv både sommer og vinter i kommunen.

Haldenvassdraget med Villmarksveien (RV 21) strekker seg seg parallellt gjennom kommunen.

Nærmeste jernbanestasjon er Mysen stasjon (Østre linje)
Fra Ørje sentrum til Mysen er det 24 km, -Gardermoen/Oslo Lufthavn: 109 km -Oslo:90 km, -Tøcksfors:12 km, -Karlstad:140 km, -Stockholm: 434 km,
- Halden: 60 km, -Gøteborg: 250 km

Det er bussforbindelser både til Mysen, Oslo og Stockholm.

sluser

Kommunevåpenet - Beskrivelse

Blått to sølv tømmerhakejern skrått oppad.
Våpenet ble godkjent ved kgl. Res. 16.04.1982, og er tegnet av Truls Nygaard etter utkast av Rolf Nesset.
Begrunnelsen for våpenet er at Marker er en skogbrukskommune, med tømmerfløting i Haldenvassdraget og næring i en årrekke.
De to tømmerhakejernene viser også at kommunen består av to bygdelag, Rødenes og Øymark, som ”drar godt sammen”.
Tømmerhakejernene ble godtatt som nytt heraldisk motiv fordi de har en enkel og entydig form.

www.marker.kommune.no