Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

ADMINISTRATIV ORGANISERING

Det er etablert 7 virksomheter som rapporterer direkte til rådmannen. Disse virksomhetene ledes av hver sin virksomhetsleder som har tilnærmet rådmannens fullmakter med budsjett- og personalansvar. Rådmannens team består av:

Kommunalsjef og fungerende rådmann Vidar Østenby har overordnet planlegging, strategi, nærings- og utviklingsarbeid, samt daglig lederstøtte for virksomheter. I teamet er også kommunalsjef Anne-Kari Grimsrud.                                                                                                                                                                              

Stab og støttefunksjoner består av:

 • Økonomikontoret som inkluderer regnskap, fakturering, lønn og innfordring.
 • Servicetorg: Felles kommunale funksjoner som informasjon, post, arkiv, politisk sekretariat, sentralbord, felles tjenester og saksbehandling.
 • Personal
 • Innkjøp
 • Formidling av eiendom, Beredskap, IKT
 • Skole- barnehagefaglig rådgivertjeneste

Virksomhetene:

 • Marker skole
 • Trollhaugen barnehage.
 • Bibliotek, kultur og fritid.
 • Teknisk, plan og miljø (Vann, avløp, arealplanlegging, byggesak, oppmåling, uteseksjon, landbruk og miljø).
 • Familie og helse ( barnevern, psykiatri, legesenter, helsestasjon, fysioterapi).
 • Omsorg (Marker bo og service senter) Hjemmetjeneste og institusjon. Utviklingshemmede (bolig og dagsenter for utviklingshemmede.
 • Nav - Trygd, arbeid og sosial bistand.
Laster...