Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

ADMINISTRATIV ORGANISERING

Det er etablert 7 virksomheter som rapporterer direkte til rådmannen. Disse virksomhetene ledes av hver sin virksomhetsleder som har tilnærmet rådmannens fullmakter med budsjett- og personalansvar. Rådmannens team består av:

Kommunalsjef og fungerende rådmann Vidar Østenby har overordnet planlegging, strategi, nærings- og utviklingsarbeid, samt daglig lederstøtte for virksomheter. I teamet er også kommunalsjef Anne-Kari Grimsrud og HR-sjef Marianne Hermanseter.                                                                                                                                                                              

Stab og støttefunksjoner består av:

  • Økonomikontoret som inkluderer regnskap, fakturering, lønn og innfordring.
  • Kommuneoverlege

Virksomhetene:

  • Omsorg (Marker bo og service senter, hjemmetjeneste og institusjon. Utviklingshemmede (bolig og dagsenter for utviklingshemmede)
  • Familie og helse (Psykisk helse og rus, legetjenester, fysioterapeut/ergoterapi, helse og forebygging)
  • Teknikk, plan og miljø (Vann, avløp, arealplanlegging, byggesak, oppmåling, uteseksjon, landbruk og miljø)
  • Nav Skiptvet Marker (Trygd, arbeid og sosial bistand)
  • Kultur, fritid og bibliotek (Kulturskolen, UKH, frivilligsentralen, bruktbutikk)
  • Oppvekst (Marker skole, Trollhaugen barnehage, helsestasjon/skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, spesialpedagog)
  • Digitalisering og kommunikasjon (Servicetorget, arkiv, politisk sekretariat, innkjøp, boligkontor, IKT)
Laster...