Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkiv

ARKIVSERIER – Aktivt arkiv

 

Organisasjon

Arkivskaper

Arkivserier

Ordning

Rådmannens stab

Rådmannskontor

Lønn/Personalkontor

Skattekontor

Startlån

 

Innkjøp 

Post/arkiv i Servicetorg

IKT

Bolig

Pedagogisk rådgivning

Saksarkiv

Personalmapper

Permer

Mapper på søkere

 

Innkjøp, Emne

 

Sentralt saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

K-koder

Etternavn, alfabetisk

Alfabetisk

Kronologisk (etter utbet.dato)

Kronologisk, K-koder

K-koder

K-koder

k-koder

K-koder

K-koder

 

 

 

 

Plan & Miljø

Friområder, jakt/viltstell

Spredt avløp, oppmåling, kart og byggesøknader

Jordbruk

Skogbruk

 

Plan

Saksarkiv

Eiendomsarkiv

 

Jordbruksarkiv

Skogbruksarkiv

Vegarkiv

Planarkiv

K-koder

G.nr/B.nr

 

G.nr/B.nr

Vegnavn

 

Navn

Forvaltning, drift og vedlikehold

Brann og feietjeneste

Renhold

Renovasjon

Bygg/anlegg/vedlikehold/veier

Vann og avløp

Saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv/Eiendomsarkiv

K-koder

K-koder

K-koder

K-koder 

K-koder/G.nr-B.nr

 

 

 

 

Kultur og fritid

Kulturskolesøknader, inn- og utmeldinger

Fritidsklubb, kino, bad, sommerklubb, UKH, Kulturvern og museer, Idrett og friluftsliv

Musikk, teater og kunst og lokalhistorie

Elevlister/Saksarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

 

Kronologisk/K-koder

K-koder

K-koder

 

 

 

 

 

Marker skole

Grunnskole/SFO

 

Elevmapper pr.trinn

 

Etternavn, alfabetisk

 

 

 

 

Familie   og helse

Familie og helse

Sosialkontor/NAV

Barnevern

Psykiatri

Helsestasjon

Kommunelege

Saksarkiv

Klientmapper

Klientmapper

Klientmapper

Helsekort/mapper

K-koder

Etternavn, alfabetisk

Etternavn, alfabetisk

Etternavn, alfabetisk

Etternavn, alfabetisk

 

Utviklingshemmede

Tunet Aktivitetssenter

Lilleveien bofellesskap

 

 

Omsorg  

Marker bo- og servicesenter,   hjemmetjenesten og institusjon

Pasientjournaler

Etternavn, alfabetisk

 

 

 

 

NAV

 

 

 

Marker bibliotek

 

Saksarkiv

K-koder

Grimsby barnehage

 

 

Fødselsdato

 

 

 

 

Alle generelle saker for fagarkivene føres i WebSak og arkiveres i sentralarkivet

Laster...