Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Historikk

HISTORIE - MARKER KOMMUNE

 

Nåværende Marker kommune består av tidligere Øymark og Rødenes kommuner og ble opprettet 1. januar 1964. Administrasjonen ble lagt til Ørje.

Før dette var Rødenes selvstendig kommune fra 1902, etter å ha skilt lag med Rømskog. I Rødenes kommune var administrasjonen lokalisert til Kroksund. Her var det den gang både butikk, hotell, bensinstasjon, mølle, kraftstasjon, kommunekontorer, posthus, trygdekasse og forsyningsnemnd. Selv om Rødenes som egen kommune forsvant i 1964, kom samme år Kroksundbrua som bandt bygda sammen over Rødenessjøen.

Øymark var selvstendig kommune fra 1903, etter å ha blitt skilt ut fra Aremark som del av formannskapsdistrikt fra 1837-1902. (Formannskapslovene ble innført i 1837). I Øymark kommune var kommuneadministrasjonen lokalisert til forskjellige bygg i Ørje sentrum.

Ved sammenslåingen hadde Rødenes 1.314 innbyggere, Øymark 2.091.

Ved sammenslutningen 1. januar 1964 ble det nye kommunenavnet Marker og med ”Braarudlia” som ”kommunehus”. Her var det bl.a. rådmannskontor, kommunekasse, jordstyrekontor, teknisk etat og sosialkontor. Noen av kontorene flyttet ut etter hvert som de vokste ut av lokalitetene og ble lokalisert til forskjellige bygg i Ørje sentrum.

Når det gjelder arkivtjenesten ble det fra 1. januar 1964 for sentraladministrasjonen innført med journalkort hvor all innkommet og utgående post ble ført. Det ble også på journalkortene påført behandlingen i formannskapet/kommunestyret angitt med vedtak. NHF arkivplan for Kommuneadministrasjonen (1963) ble tatt i bruk. Alle etater som skole, helsevern, sosial omsorg og sosial trygd, kirker, kulturformål, utbyggings- og boligformål m.v. hadde sine egne system, men NHF arkivplan ble noe benyttet.

Sentraladministrasjonen hadde også kopibøker og saksmapper for hver sak. Saksmappene ble arkivert etter desimalsystemet i arkivplanen. Det ble også ført anvisningsregister og vervsregister for alle medlemmer/varamedlemmer av kommunale styrer, nemnder og råd.

Den første tiden etter kommunesammenslutningen ble det ført innbundne møtebøker, men etter hvert ble det gått over til løsblad møtebøker.

Arkivet ble ordnet med nærarkiv og fjernarkiv. Nærarkivet sto i låsbart skap og fjernarkivet ordnet i reoler med arkivbokser.

18. september 1978 skjedde det store ting bl.a. på det administrative plan. Samtlige etater, både kommunale og statlige, kunne flytte inn i nytt moderne rådhus. Her ble det rikelig plass til alle kontorer, med plass til fjernarkiv i kjelleren. Dette var et kjempestort framskritt.

Fra 1. januar 1999 ble det innført K-koder.

Laster...