Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Østfold interkommunale arkivselskap IKS (IKA Østfold) og ble opprettet i 2002 og det var kommuner i Østfold og fylkeskommunen som gikk sammen om å opprette selskapet. Fra 2022 endret selskapet profil og navn til Arkiv Øst IKS og eies av 19 kommuner og Viken fylkeskommune og har som oppgave å forvalte og oppbevare arkivmateriale fra eierkommunene.

Nytt depot ble ferdig høsten 2014 og offisiell åpning ble holdt den 27/11-14. Siden da har det vært behov for flere utvidelser, det siste og endelige tilbygget stod ferdig våren 2022.

Selskapet finansieres ved et årlig eiertilskudd basert på de respektive eierkommunenes folketall, og tilskuddet er med på å dekke tjenester til eierne, og den daglige driften. 

Marker kommune vedtok i kommunestyret den 15.12.2009 å delta i ordningen. Marker var også en av de første kommuner som har fått levert arkivmateriale fra kommunens fjernarkiv til Arkiv Øst. Dette innebærer at kommunen overlater oppbevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av eldre og avsluttet arkiv til Arkiv Øst. Dermed oppfylles arkivforskriftens §18 om arkivdepot og avleveringsplikt, samt §7 om krav til arkivlokale.

Avlevert materiale til Arkiv Øst

Her finne du oversikt over hva som er avlevert til Arkiv Øst. For å få innsyn i disse materialene må du kontakte:

IKA Østfold
Rådhusveien 27, 1739 Borgenhaugen
Telefon: 456 19 487

Laster...