Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og instrukser

Lovverket sier følgende:

Arkivansvaret til offentlige organ er formulert slik i § 1 i Forskrift om offentlege arkiv:

”Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid”.

I forskrift om offentlege arkiv er dette ansvaret prisisert slik i § 1-1, andre og tredje ledd:

”Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jf. Kommunelova § 23.

Rådmannen har ifølge kommuneloven ansvaret for Marker kommune sine arkiv og for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling. 

Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten i kommunen til arkivleder. Arkivleder har fullmakt til å føre tilsyn med arkivarbeidet i kommunen og rapporterer til overordnet virksomhetsleder for post/arkivtjenesten.

For virksomheter som selv registrerer klientpost i fagsystemer, skal det være en arkivansvarlig i enheten som gjør dette. Alle arkivskapere som har egne fagarkiv skal vedlikeholde sine arkiver i samsvar med de regler som er fastsatt i kommunens arkivplan.

Laster...